Přihláška Kalendář 2019


Přihlašovatel

Název: Univerzita Karlova, OVV RUK
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Ulice: Ovocný trh 5
Město, PSČ: Praha 1, 11636
Stát: Česko

Korespondenční adresa

Ulice:
Město, PSČ: ,
Stát: Česko

Kontaktní osoba

Příjmení: Köppl
Jméno: Petra
Titul:
Telefon: 608 734 785
Email: petra.koppl@ruk.cuni.cz

Soutěžní kalendář

Typ: Nástěnný kalendář
Název: Stopy Jaroslava Fragnera v Karolinu
Fotograf: René Volfík, Luboš Wišniewski, Vladimír Šigut
Grafik/výtvarník: Eliška Kudrnovská , Designiq
Vydavatel: Forum, časopis UK
Tiskárna: H.R.G. spol. s r.o.
Tisková technologie: ofset
Spoluautor:
Petra Köppl, redaktorka
Lucie Kettnerová, redaktorka

Popis: Karolinum je díky promocím a imatrikulacím údajně nejfotografovanější stavbou druhé poloviny 20. století u nás. Jeho současnou podobu určil architekt Jaroslav Fragner, obnova Karolina byla dokončena až v roce 1969. Kalendář redakce Forum připomíná, že letos uplyne od této skutečnosti právě 50 let. Záběry Karolina či Velké auly jsou poměrně známé, v budově však najdeme řadu cenných prvků a detailů, které unikají návštěvnické pozornosti. Redakce vyzvala fotografy, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, aby je zachytili. Fotografie neprošly retušemi, neboť cílem nebylo vytvářet „iluzi“ Karolina, ale ukázat skutečné stopy J. Fragnera v roce 2019. Návštěvníci Karolina si budou moci při příchodu do budovy vyhledat, kde se jednotlivé prvky nacházejí. Snímky byly zakomponovány do navigačního systému.

Fotografie


Přední strana

Přední strana Tisková kvalita

Vnitřní strana